Sopimusehdot

Sopimusehdot

Rannekorujen verkkokaupan yleiset ehdot.

 
1 artikla Määritelmät    

  1. Rannekorut on Bracelets-yrityksen kauppanimi, jonka tarkoituksena on tarjota erilaisia ​​Tuotteita (verkossa) sekä näihin tuotteisiin liittyvää asennusta.
  2. Näissä yleisissä ehdoissa 'yksityisasiakkaalla' tarkoitetaan: Rannekorupalveluita käyttävä luonnollinen henkilö antaa kohdassa 6 tarkoitettujen palvelujen tarjoamisen tilauksen.
  3. Näissä yleisissä ehdoissa 'Yritysasiakkaalla' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai oikeushenkilöiden yhtiöyhteisöä tai tämän välittäjän tai edustajan puolesta toimivaa henkilöä, joka käyttää Rannekorujen palveluita ja antaa heille tehtäväksi tarjota Palveluita kohta 6.
  4. Näissä yleisissä ehdoissa 'Asiakkaalla' tarkoitetaan luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä tai oikeushenkilöiden ja/tai luonnollisten henkilöiden yhtiöyhtymää taikka tämän välittäjän tai edustajan puolesta, joka käyttää Rannekorun palveluita ja antaa heille ohjeita tarjota kohdassa 6 tarkoitettuja palveluja.
  5. Näissä yleisissä käyttöehdoissa 'Sopimus' ymmärretään tarkoittavan: Rannekorujen ja Asiakkaan välistä laillista suhdetta laajimmassa merkityksessä.  
  6. Näissä yleisissä ehdoissa 'Palvelut' tarkoittaa: kaikkia Armbandenin ja/tai sen toimeksiamien kolmansien osapuolien Asiakkaalle toimittamia tuotteita, mukaan lukien Tuotteiden osto ja myynti sekä kaikki muut Armbandenin Asiakkaalle tekemät työt, jotka on luonteeltaan riippumatta suoritettu toimeksiannon yhteydessä, mukaan lukien työ, jota ei tehdä asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä.  
  7. Näissä yleisissä käyttöehdoissa 'verkkosivusto' tarkoittaa: Verkkosivustoa www.armbanden.nlja kaikki armbanden.nl:n ylläpitämät verkkosivustot, joilla se tarjoaa Tuotteita, mukaan lukien tämä verkkokauppa/verkkosivusto.

Artikla 2 Yleisten sopimusehtojen soveltaminen  

  1. Yleiset ehdot koskevat kaikkia Asiakkaan ja Armbandenin välillä tehtyjä sopimuksia, joissa Armbanden tarjoaa Palveluja. 
  2. Nämä yleiset ehdot koskevat myös kaikkia Armbandenin käyttämiä verkkosivustoja, verkkotunnuksia, brändejä ja alustoja.
  3. Poikkeukset yleisistä ehdoista ovat voimassa vain, jos niistä on nimenomaisesti kirjallisesti sovittu Rannekorun kanssa.  
  4. Asiakkaan osto- tai muiden ehtojen soveltuvuus on nimenomaisesti hylätty, ellei toisin ole kirjallisesti nimenomaisesti sovittu.  
  5. Yleisiä ehtoja sovelletaan myös Asiakkaan lisä- tai muutettuihin tilauksiin.  
    

3 artikla Sopimus  

  1. Kaikki Verkkosivuston tarjoukset ovat velvottomia, ellei toisin mainita.  
  2. Asiakas voi ottaa yhteyttä ota yhteyttä Braceletsiin verkkosivuston, sähköpostin tai puhelimen kautta tarjottujen palvelujen osalta.  
  3. Asiakas voi tehdä tilauksia verkkosivustolla (sivuilla). Tämän jälkeen sopimus solmitaan tekemällä tilaus. 
  4. Jos Rannekorut lähettää asiakkaalle vahvistuksen, tämä on ratkaiseva Sopimuksen sisällön ja selityksen kannalta, lukuun ottamatta ilmeisiä kirjallisia virheitä. Rannekorua ei voida pitää sen tarjouksena, jos Asiakas voi kohtuudella ymmärtää, että tarjouksessa tai sen osassa on ilmeinen virhe tai virhe.  

4 artikla Sopimuksen täytäntöönpano  

  1. Armbanden pyrkii suorittamaan Palvelut parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaisesti sekä hyvän työn vaatimuksia noudattaen sekä mahdollisuuksien mukaan kirjallisten sopimusten mukaisesti.   
  2. Armbandenilla on oikeus antaa kolmansille osapuolille tiettyjä toimintoja, mukaan lukien esimerkiksi Tuotteiden lähettäminen ja Tuotteiden ja/tai laitteiden asentaminen.  
  3. Käyttäessään kolmansia osapuolia Bracelets noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja neuvottelee asiakkaan kanssa näiden kolmansien osapuolten valinnassa siltä osin kuin se on kohtuudella mahdollista ja tavanomaista suhteessa Asiakkaan kanssa. Näiden kolmansien osapuolten vuorovaikutuskustannuksista vastaa asiakas, ja Armbanden siirtää ne asiakkaalle.    
  4. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki tiedot, jotka Rannekorut ilmoittaa tarpeellisiksi tai jotka Asiakkaan pitäisi kohtuudella ymmärtää olevan tarpeellisia Sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, toimitetaan Braceletsille oikea-aikaisesti. Mikäli Sopimuksen toimeenpanon edellyttämiä tietoja ei ole toimitettu Braceletsille ajoissa, Braceletsilla on oikeus keskeyttää Sopimuksen täytäntöönpano ja/tai veloittaa Asiakkaalta viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. tavanomaiset hinnat.  
  5. Asiakas varmistaa, että Armbanden voi suorittaa Palvelunsa oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Mikäli Asiakas ei noudata tältä osin tekemiään sopimuksia, hän on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvat vahingot. 
  6. Jos Palveluiden suorittamiselle on sovittu tai määritelty määräaika, tämä ei koskaan ole tiukka määräaika. Jos määräaika ylittyy, asiakkaan on ilmoitettava Rannekoruille kirjallisesti laiminlyönnistä. Rannekoruille on tarjottava kohtuullinen aika Sopimuksen täytäntöönpanoon.  
    

5 artikla Sopimuksen muuttaminen  

  1. Jos Sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että sitä on tarpeen muuttaa tai täydentää asianmukaista toteutumista varten, Rannekorut ja Asiakas ryhtyvät sovittamaan Sopimusta hyvissä ajoin ja yhteisesti.  
  2. Jos Sopimusta muutetaan, mukaan lukien lisäys, tämä on lisätoimeksianto. Tästä lisätoimeksiannosta tehdään erillinen maksusopimus etukäteen. Ilman lisätarjousta pätevät alkuperäiset ehdot, jolloin lisäpalvelut maksetaan sovitulla hinnalla.  
  3. Muutetun Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai välitön täytäntöönpano ei ole Braceletsin sopimusrikkomus, eikä se ole asiakkaalle peruste purkaa tai purkaa sopimusta.  
  4. Alunperin tehdyn Rannekorun ja Asiakkaan välisen Sopimuksen muutokset ovat voimassa vain siitä hetkestä lähtien, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet nämä muutokset lisä- tai muutetulla sopimuksella. Tämä muutos tehdään kirjallisesti.  

 
6 artikla Sopimuksen keskeyttäminen, purkaminen ja ennenaikainen irtisanominen  

  1. Armbandenilla on oikeus keskeyttää velvoitteiden täyttäminen tai purkaa sopimus, jos Asiakas ei täytä Sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan tai ei tee sitä täysimääräisesti tai ajallaan tai jos Armbandenilla on perusteltua syytä pelätä, että asiakas laiminlyödä näitä velvoitteita.  
  2. Lisäksi Armbandenilla on oikeus purkaa Sopimus, jos olosuhteet syntyvät sellaisiksi, että Sopimuksen täyttäminen on mahdotonta tai Sopimuksen muuttumatonta ylläpitoa ei voida kohtuudella vaatia. 
  3. Jos Asiakas ei täytä Sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan ja tämä laiminlyönti oikeuttaa purkamisen, Armbandenilla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi ja välittömästi ilman velvollisuutta maksaa korvausta tai korvausta, kun taas Asiakas, laiminlyönnistä, mutta korvaus tai korvaus vaaditaan.  

 

7 artikla Peruuttaminen  

  1. Peruutus on tehtävä kirjallisesti ja Armbandenin on vahvistettava se nimenomaisesti. 
  2. Kun tuote on käsitelty, peruutus ei ole enää mahdollista.
  3. Täydellisen tai osittaisen irtisanomisen yhteydessä veloitetaan kaikki Sopimuksesta sillä hetkellä aiheutuneet kulut.  
 1.  

8 artikla Kulut, korvaukset ja maksut  

  1. Kaikki tarjouksessa ilmoitetut summat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin mainita.  
  2. Verkkokaupassa olevat summat sisältävät ALV:n ja ilman toimituskuluja, ellei toisin mainita. 
  3. Tilauksen toimituskulut lasketaan maksuprosessin päätteeksi. Toimituskulut maksaa Asiakas. 
  4. Jos tilaus on tietty vähimmäissumma, Rannekorut ei veloita toimituskuluja. Tämän summan määrä, josta ei veloiteta toimituskuluja, riippuu verkkosivustosta, jolta Tuote on tilattu, sekä tuotteen ja/tai palvelun tyypistä. 
  5. Armbandenilla on oikeus oikaista tarjouksen ilmeisen virheelliset kohdat.  
  6. Armbandenilla on oikeus vaatia vähintään 100 % ennakkomaksu myydessään tavaroita verkossa. 
  7. Maksun voi suorittaa seuraavasti:
   1. iDeal
   2. Visa
   3. sofort
   4. Ota yhteyttä pankkiin
   5. Maksu Apple
   6. Jälkeenpäin maksutapa Klarnan kautta
  8. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Braceletsille ilmoitetuissa tai toimitetuissa maksutiedoissa esiintyvistä epätarkkuuksista.  
  9. Asiakkaalla ei ole mahdollista maksaa erissä.
  10. Jos Asiakas ei maksa laskua ajallaan, Asiakas on lain mukaan laiminlyönyt ilman erillistä ilmoitusta laiminlyönnistä. Asiakas on tällöin velkaa lakisääteisen koron. Erääntyneelle ja maksettavalle määrälle korkoa lasketaan siitä hetkestä, kun Asiakas on laiminlyönyt koko erääntyneen summan maksamisen.  
  11. Jos Bracelets päättää periä vaateen yhden tai useamman maksamattoman laskun laiminlyönnin vuoksi, Asiakas on velvollinen maksamaan erääntyvän pääoman ja kohdassa 9.11 tarkoitetun koron lisäksi myös kaikki oikeudenkäynnit ja muut kulut. kohtuulliset kulut.. Aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen ja muiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta määrätään kulloinkin voimassa olevan, oikeuden ulkopuolisten perintäkulujen korvaamista koskevan asetuksen mukaisesti.  

9 artikla Lähetys ja toimitus 

  1. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, lähetyksen ja pakkaamisen suorittaa Armbanden itse tai rahdinkuljettaja jostakin Euroopassa sijaitsevasta varastosta.
  2. Jos tilaus katoaa tai vastaanotetaan vahingoittuneena, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Rannekoruihin sähköpostitse info@bracelets.nl, ja sopiva ratkaisu etsitään yhteisneuvotteluissa.
  3. Kuljettaja on vastuussa siitä hetkestä lähtien, kun armbanden.nl on siirtänyt tuotteen kuljettajalle. Tuote on asiakkaan omalla vastuulla siitä hetkestä lähtien, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen.
  4. Rannekorujen toimitusaika riippuu tilauksesta. 
  5. Mikäli toimitus tapahtuu dropshippingillä, toimitusajat ovat ohjeellisia ja riippuvat osittain kuriiripalveluista. 
  6. Mikäli Tuotteet ovat Asiakkaan saatavilla toimitusajan umpeutumisen jälkeen, mutta hän ei hyväksy niitä, Palvelut säilytetään hänen käyttöönsä hänen riskillään ja kustannuksellaan riippumatta siitä, miksi ne eivät hyväksy hyväksyntää.  

 

Artikla 10 Palautus ja palautus

  1. Jos tilauksen on tehnyt Yksityisasiakas, Tuotteet voidaan palauttaa omalla kustannuksellaan neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta. Yksityisasiakkaan maksama koko summa toimituskuluineen (jos toimituskulut maksettiin tilauksen yhteydessä) palautetaan kokonaisuudessaan neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Näiden neljäntoista (14) päivän aikana Yksityisasiakas on velvollinen käsittelemään vastaanottamaansa tuotetta huolellisesti. Mikäli Yksityisasiakas päättää palauttaa Tuotteet, eikä pakkausta tarvitse poistaa, Rannekorut pyytää olemaan tekemättä niin.  
  2. Yksityinen asiakas voi palauttaa Tuotteen valitsemansa postiyhtiön kautta. Palautuskulut ovat asiakkaan kustannuksella. 
  3. Jos Yksityisasiakas haluaa palauttaa tilauksen, Yksityisasiakkaan on ladattava ja täytettävä palautuslomake Verkkosivustolta. Yksityisasiakkaan tulee liittää tämä lomake palautuslähetykseen.  
  4. Heti kun Rannekorut ovat palauttaneet Tuotteet, Rannekorut hyvittävät rahat.
  5. Jos Yksityisasiakas on avannut tai testannut Tuotteen, tuotetta ei voi enää palauttaa. Tämä pätee myös, jos edellä mainittu harkinta-aika ei ole vielä ylitetty.
  6. Armbanden voi sulkea pois seuraavat tuotteet palautuksesta: mittatilaustyönä tehdyt tuotteet ja/tai tilaustyönä tehdyt tuotteet sekä sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautukseen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on tehty rikki toimituksen jälkeen. Tuotteet, jotka on tilattu asiakkaalle varaston ulkopuoliselta toimittajalta, eivät kuulu palautuksen piiriin. 
  7. Tuotteita ei palauteta ennen kuin Vähittäisasiakas on vastaanottanut ne.
  8. Tämän ajanjakson jälkeen palautukset ovat mahdollisia, jos Asiakas voi osoittaa, että tilauksen saapuessa on tapahtunut vahinko, joka ei ole asiakkaan aiheuttama.  
    

11 artikla Vastuu  

  1. Asiakas on velvollinen toimittamaan oikeat ja edustavat tiedot ja tiedot, jotka ovat tarpeen Sopimuksen toteuttamiseksi. Armbanden ei vastaa vahingoista, mukaan lukien virheellisen tilauksen perusteella, jos Asiakas on antanut virheellisiä, ei-edustavia tai asiaankuulumattomia tietoja.  
  2. Asiakkaalle ilmoitettu toimitusaika voidaan ilmoittaa vain likimääräisesti. Vaikka pyrimme kaikin tavoin noudattamaan toimitusehtoa, Armbanden ei ole koskaan vastuussa siinä mainitun toimitusajan ylittämisen seurauksista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta asiakasta peruuttamaan Tuotteita tai kieltäytymään vastaanottamasta tai maksamasta tuotteita, eikä Armbanden ole velkaa Asiakkaalle mitään korvausta. 
  3. Armbanden ei ole vastuussa sen käyttämien kolmansien osapuolten virheistä tai puutteista. Käyttämällä Rannekorupalveluita Asiakas antaa Rannekoruille valtuudet, mikäli Braceletsin toimeksiantaja haluaa rajoittaa vastuutaan, myös hyväksyä tämän vastuunrajoituksen Asiakkaan puolesta. 
  4. Armbanden ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen välillisistä vahingoista. 
  5. Armbanden ei ole vastuussa mistään verkkosivuilla olevista kirjoitusvirheistä.  
  6. Rannekorua ei voida pitää julkaistussa hinnassa, jos Asiakas voi kohtuudella ymmärtää, että hinta tai osa siitä sisältää ilmeisen virheen tai virheen.  
  7. Armbanden ei ole vastuussa Sopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai myöhästymisestä, mikäli tämä johtuu kohdassa 13 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä.  
  8. Asiakas korvaa Rannekorut kolmansien osapuolien vaatimuksista, riippumatta siitä, mitä ne liittyvät Palveluihin.  
  9. Koska Rannekorut eivät ole tuotteen valmistaja, vaan toimittaja, ranneke antaa asiakkaalle virheiden ilmetessä kaikki tarvittavat tiedot, jotta valmistaja tai maahantuoja voidaan pitää vastuullisena kyseessä olevista virheistä. 
  10. Jos Bracelets on kuitenkin vastuussa, se on vastuussa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet, jotka asiakkaalle on maksettu tai jotka on maksettu, koska Braceletsin Palveluihin liittyvien velvoitteidensa laiminlyönti on todistettavissa. 
  11. Armbandenin vastuu rajoittuu vakuutuksenantajan kattamaan ja maksamaan määrään. Jos vakuutuksenantaja ei suorita maksua tai jos Rannekorut ei ole vakuutettu, vastuu rajoittuu Asiakkaan maksamaan summaan. 
  12. Tässä artikkelissa kuvattu vastuun rajoitus ei päde, jos Rannekorussa on tahallista tai tahallista piittaamattomuutta.
  13. Näiden yleisten ehtojen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti Armbanden ei ole vastuussa mistään Tuotteille niiden kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista, jos kyseiset Tuotteet on tilannut Yritysasiakas. 
  14. Tämä säännös ei sulje pois vastuuta siltä osin kuin vastuuta ei voida rajoittaa tai sulkea pois lailla.  
    

12 artikla Ylivoimainen este  

  1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia ulkoisia syitä, jotka ovat Rannekorun hallinnan tai toimien ulkopuolella ja joiden seurauksena Sopimuksen oikea-aikainen, täydellinen tai asianmukainen täyttäminen ei ole enää mahdollista.  
  2. Edellisessä kappaleessa tarkoitettu ylivoimainen este sisältää myös, mutta ei rajoitu: kolmannen osapuolen noudattamatta jättämisen, Armbandenin itsensä tai kolmannen osapuolen henkilökunnan sairauden, epänormaalit sääolosuhteet, vesi- ja energiahuollon häiriöt, lakot , vakavat häiriöt rannerenkaiden järjestelmissä, tulipalo, tulvat, luonnonkatastrofit, mellakat, sota, epidemiat/pandemiat tai muut kotimaiset levottomuudet.  
  3. Ylivoimaisen esteen sattuessa Sopimuksen täyttäminen keskeytyy niin kauan kuin ylivoimainen este jatkuu.  
  4. Jos ylivoimainen este jatkuu yli kuukauden, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus ilman tuomioistuimen väliintuloa. Tällaisessa tapauksessa Armbanden palauttaa kaikki maksetut summat vähennettynä kaikista kustannuksista, joita Armbandenille on aiheutunut sopimuksesta. 

13 artikla Oikeudellinen takuu 

  1. Yksityisasiakkaan osalta Armbanden antaa toimittamilleen Tuotteille takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu tarkoittaa, että Armbanden korjaa virheet parhaan kykynsä mukaan ja korvaa ne tarvittaessa. Vioista tulee ilmoittaa kirjallisesti Braceletsille mahdollisimman pian havaitsemisen jälkeen sähköpostitse osoitteeseen info@rannerenkaita.fi.  
  2. Takuu ei ole voimassa, jos virheet ovat kokonaan tai osittain seurausta väärästä, epäpätevästä, huolimattomasta käytöstä, muusta kuin normaalista käytöstä tai ulkoisista syistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuli- tai vesivahingot. Tämä on Rannekorun harkinnan mukaan.
  3. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos Kolmannet osapuolet ovat muuttaneet tai ylläpitäneet Tuotteita.  
  4. Rannekorujen, sen toimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita Yksityisasiakas voi vedota Rannekoruja vastaan ​​sopimuksen perusteella, jos Rannekorut laiminlyö osansa sopimuksesta. 
  5. Takuuta ei myönnetä missään olosuhteissa liitäntämateriaaleille, asennusmateriaaleille ja lisätarvikkeille eikä värjäytymille. 
  6. Jos Armbanden suorittaa korjaustöitä, jotka eivät kuulu tässä artikkelissa tarkoitetun soveltamisalaan, ne veloitetaan Asiakkaalta.  
  7. Yleisten ehtojen takuuta koskevat määräykset eivät vaikuta Asiakkaan lain mukaisiin takuuvaatimuksiin. 

 

14 artikla Mainonta 

  1. Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tai tarkastaa toimitettu Tuote toimituksen yhteydessä, vähintään mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee tällöin tutkia, vastaavatko toimitetun tavaran laatu ja määrä sopimuksessa määrättyä.  
  2. Virheet tai epätarkkuudet, jotka löytyvät Yksityisasiakkaan ensimmäisessä tarkastuksessa kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset huomioon ottaen, tulee ilmoittaa Armbandenille kirjallisesti neljäntoista (14) työpäivän kuluessa Palveluiden vastaanottamisesta ostotositteineen. ellei tämä ole mahdotonta tai kohtuuttoman työlästä. Yritysasiakkaalla on 5 (sanoilla: viisi) päivän määräaika, ellei tämä ole mahdotonta tai kohtuuttoman työlästä. 
  3. Muut valitukset, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu havaita yksityisasiakkaan ensimmäisessä tarkastuksessa, on ilmoitettava Braceletsille kirjallisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa kohdan 2 määräysten mukaisesti. Yritysasiakkaalle 14 (sanoin: neljätoista) päivän ajanjakso. 

 

15 artikla Tietojen luottamuksellisuus  

  1. Kumpikin osapuoli takaa, että kaikki toiselta osapuolelta saadut tiedot, joiden tiedetään tai pitäisi tietää olevan luottamuksellisia, pysyvät luottamuksellisina. Luottamuksellisia tietoja vastaanottava osapuoli käyttää niitä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. Tietoja pidetään joka tapauksessa luottamuksellisina, jos jompikumpi osapuolista on sen sellaiseksi nimennyt. Rannekoruja ei voida pitää tähän, jos tietojen luovuttaminen kolmannelle on tarpeen tuomioistuimen päätöksen, lain määräyksen tai sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon vuoksi.  

16 artikla Teollis- ja tekijänoikeudet 

  1. Armbanden pidättää itselleen tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet ja valtuudet.  
  2. Asiakas takaa, että mitkään kolmannen osapuolen oikeudet eivät vastusta tietojen luovuttamista Rannekoruille. Asiakas vakuuttaa Rannekorut kaikista toimista, jotka perustuvat väitteeseen, että rannekkeiden asettaminen saataville, käyttö, muuttaminen, asentaminen tai sisällyttäminen loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.   

17 artikla Valitusmenettely 

  1. Jos Asiakkaalla on reklamaatio, Asiakkaan tulee lähettää se kirjallisesti osoitteeseen reklamt@armbanden.nl. 

Artikla 18 Rannekorujen tunnistetiedot 

  1. Rannekoruilla on viimeisin postiosoite yhteystiedot seistä. Tästä voidaan ottaa vastaan ​​kirjeitä ja kirjeenvaihtoa.
  2. Armbanden on rekisteröity kauppakamarin rekisteriin numerolla 14 11 63 37. Armbanden sijaitsee yhteyssivulla ilmoitetussa osoitteessa. 
  3. Rannekorut tavoitat sähköpostitse osoitteesta info@rannerenkaita.fi tai chatin kautta nettisivuilta armbanden.nl.

19 artikla Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin  

  1. Alankomaiden lakia sovelletaan rannerenkaiden ja sen asiakkaan väliseen oikeussuhteeseen. 
20 artikla Peruutusehdot. Irtisanomisaika
 
Tilaukset voidaan peruuttaa 30 päivän sisällä. Mikäli peruutus tapahtuu info@rannerenkaita.fi kautta, alkaa seuraava uusimispäivä.
 
Peruutukset käsitellään sinä päivänä, jolloin vastaanotamme peruutuspyyntösi. Rahasi palautetaan tilille, jolla maksoit ostoksesi. Tämä voi kestää jopa 7 arkipäivää hyvityksen hyväksymispäivästä.